Showing posts with label paniniwala. Show all posts
Showing posts with label paniniwala. Show all posts

Thursday, August 23, 2012

Pananaw, Relihiyon at ang Kaugnayan nito sa Daloy ng Kasaysayan ng Daigdig

Nalinang sa panahon ng mga sinaunang kabihasnan ang mga pananaw at ideolohiya na bunga ng iba't-ibang paniniwala at relihiyon ng mga tao sa nasabing panahon. Ang mga pananaw at ideolohiyang ito ay lubos na nakaapekto sa daloy ng kasaysayan ng daigdig.Pananaw/Paniniwala
Epekto ng Paniniwala
Judaism
·         Nakabatay ang paniniwala ng mga Hebreo sa nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa na tinatawag nila sa iba’t ibang pangalan tulad ng Yahweh, Elohim, El Shaddai at iba pa.
·         Dahil sa paghihirap na dinanas ng mga Hebreo sa kamay ng mga mananakop, nagpadala ng propesiya ang Diyos na ililigtas sila at hanguin sa kanilang paghihirap sa pamamagitan ni Moses.
·         Ang paniniwalang ito ng mga Hebreo ay lubos na nakaapekto sa kasaysayan. Ito ang  kauna-unahang ng monotheism o paniniwala sa iisang Diyos. Naging batayan din ito ng paniniwalang Kristiyano na itinataguyod ngayon ng nakararaming tao sa daigdig.
Zoroastrianism
·         Ipinakilala ni Zoroaster, ang propetang nabuhay noong 600BCE ang Zoroastrianismo. Bahagi ng kanyang katuruan si Ahura Mazda na sumisimbulo sa kabutihan; at si Ahriman na sumisimbulo sa sa kasamaan. Ahura Mazda ang pinagmulan ng katotohanan, liwanag at pagkabusilak at si Ahriman naman ang pinagmulan ng kasakiman, kadiliman at kasamaan.
·         Maaaring mamili ang tao ng kanyang paniniwalaan at pamumuhay. Kung pipiliin nya ang kabutihan gagantimpalaan siya ng walang hanggang buhay. Kung kasamaan naman ang pipiliin niya, mararanasan niya ang kamatayan pagkatapos ay kahirapan at kadiliman.
·         Lubos na nakaimpluwensya sa iba pang relihiyon sa daigdig ang katuruang ito. Dito ngasimula ang konsepto ng pamimili sa pagitan ng masama at mabuti. Palaging gantimpala ang nakalaan sa mabuti at kaparusahan naman sa masama.
Hinduism
·         Nakabatay ang inspirasyon at doktrina ng Hinduismo sa Vedas. Nagpasalinsalin sa bibig ng maraming henerasyon ang mga katuruan nito hanggang sa isinulat ito sa pagitan ng 1500 hanggang 500BCE. May apat na Vedas, ang Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda at ang Atharva Veda.
·         Layunin ng Veda na tugunin ang lahat ng pangangailangan ng tao sa bawat lebel at naniniwala ito sa pagkakaiba-iba ng bawat tao sa kanilang ispiritwal at intelektwal na kakayahan.
·         Naniniwala ang mga Hindu sa maraming diyos. Lahat ng kanilang diyos ay manifestasyon lamang ng iisang diyos, si Brahman na tagapaglikha, kaya iisa lamang ang diyos. Ang presensya ng 33,000 diyos ay tinaguriang”hindi mabilang na diyos.”
·         Iba ang paniniwala ng Hinduism
1.       Paglaya sa Finite. Ang tao ay nakabilanggo sa isang katawan, isipan at pang-unawa na may hangganan o finite. Mangmang at makasarili.
2.       Transmigrasyon. Paniniwala sa paglalakbay ng isang tao mula sa isang katawan at muling isisilang ng paulit-ulit sa ibang katauhan.
3.       Karma. Ito ay “aksyon” na resulta ng ginawa o nagging kondisyon ng ispiritu sa nakaraang katauhan.
4.       Sistemang Caste. Uri ng pagpapangkat sa lipunan.
a)      Brahmin- pinakamataas sa pangkat, mga pari.
b)      Kshatriya-ikalawang pangkat, mga namamahala sa gobierno at pakikipagdigma.
c)       Vaisya-ikatlong pangkat, mangangalakal at magsasaka.
d)      Sudra- pinakamababang pangkat, ang mag nagbibigay ng paglilingkod.
·         Maraming mabuting epekto and Hinduismo sa kasaysayan. Isa na rito ay ang pagtanggi sa karahasan ni Mahatma Gandhi, ang “dakilang tagapagpalaya” ng mga Hindu. Itinaguyod niya ang pagtanggi sa karahasan nang ipaglaban niya ang kalayaan ng mga Hindu mula sa pananakop ng mga Ingles sa pamamagitan ng pagaayuno. Ginawa niya ito hindi lamang para sa indibidwal kundi para sa pandaigdigang pamumuhay.
·         Nagiging dahilan din ng hindi gaanong pagunlad ng mga Hindu and kanilang detachment sa material na mundo sa paniniwalang panandalian lamang ang kanilang pamumuhay sa katauhang kanilang kinabibilangan.
Buddhism
·         Kasaysayan. Itinatag ni Gautama Buddha ang Budismo noong 600BCE. Sa gulang na 29, iniwan niya ang kanyang pamilya, kayamanan at kapangyarihan upang tugunan ang katanungan tungkol sa kahirapan, sakit, at problema.
·         Katuruan. Ang tao ay walang permanenteng sarili o kaluluwa. Isa siyang nilalang na binubuo ng limang Skandhas; pisikal na katawan, pakiramdam, persepsyon, sariling kusa o predisposisyon, at kamalayan. Kapag ang limang bagay ay watak-watak, namamatay ang isang tao.

·         Pagkalat ng Buddhism. Si Asoka, ang magaling na emperador ng India, ang mabilis na nagpakalat ng Budismo. Nagpadala siya ng misyonero sa maraming parte ng daigdig.
·         Epekto ng Budismo. Pamumuhay ng walang pagnanasa sa mga bagay na pansarili lamang kung kaya maaari siyang mamuhay ng salat sa material na bagay at hindi nagnanasa ng pagunlad. Resulta not, naging mabagal ang pag-unlad ng Asia.
Confucianism
·         Itinuturo nito na ang tao ay sadyang itinulak ng tadhana upang makisalamuha sa kapwa tao sa lipunan. Kaya ang mga abnormal lamang at ang hindi “natural” na tao ang namumuhay sa labas ng mga pamayanan. Ang pakikisalamuha sa kapwa tao ang pinakamahalaga upang mabuhay sapagkat sa lipunan lamang malalaman ng tao ang kanyang kakayahan.
·         Ang Confucianism ay ang pamamalakad ng tao sa halip na batas. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at maayos na relasyon ay higit na mahalaga kaysa konsepto ng labis na pagpapairal ng karapatang pantao.
·         Pinapahalagahan ng Confucianism ang pamilya bilang tagahubog ng moralidad.
·         Naniniwala din ang Confuciansim sa isang matagumpay na rebolusyon. Tinatawag itong, “mandate of Heaven.”

·         Ang ideolohiyang Tsino na epekto ng legalism, Taoism at Confucianism ay lubos na nakaapekto sa daloy ng kasaysayan. Ang ideolohiyang ito ang dahilan kung bakit medaling pamunuan ang mga Tsino.
·         Confucius, ang nagpakilala ng Confucianism.
Taoism
·         Ang pangalang Taoism ay nagmula sa Tao, salitang Tsino na ang ibig sabihin, “ang Daan”. Naniniwala ang Taoist na pinakamahalagang mamuhay sa natural na pamamaraan. Ang tao ay dapat umayon sa kalikasan. Ang mga paghihirap, pagdurusa, sakit at problema ng tao ay resulta ng hindi pagsunod sa paraan ng kalikasan.
·         Ang tao ay maihahalintulad sa “isang bagay na walang hugis at porma.” Ang mga karagatan at ilog ay makapangyarihan dahil mababa ang kanilang kinalalagyan. Kaya makapangyarihan ang tao dahil mapagpakumbaba ito.

Lao Tzu, ang nagpakilala ng Taoism.
Legalism
·         Ibig sabihin nito ay “paaralan ng batas” o pilosopiya na nagbibigay-diin sa mga batas at tuntunin na pinaiiral ng mga may kapangyarihan bilang pamantayan ng kilos ng tao. Nagmula ito sa mga pangunahing akda ng mga Legalista tulad ng The Book of Lord Shang, Han Fei-Tzu at ang Kuan Tzu. Ito ang kaun-unahang pilosopiya na nagging opisyal na ideolohiya ng bansa.
·         Naniniwala ang Legalismo sa tungkulin ng pinuno na tumayong nag-iisa at may lubos na kapangyarihan sa kanyang nasasakupan. Siya ang batas at siya rin ang autoridad.
·         Higit na nakatataas ang tingin ng mag Legalista sa batas kaysa mabuting asal, moralidad, o ritwal.

Sh’ih Huangti, isa sa mga nagpalaganap ng Legalism
Christianity
·         Ang Kristiyanismo ay relihiyong naniniwala sa isang diyos na itinatag ng mga tagasunod ni Hesukristo na isnag Jew. Ayon kay Hesus, kailangan ang pagsisisi ng mga makasalanan, pagmamahal sa Diyos at kapitbahay at pagpapahalaga sa katarungan upang makapasok sa kaharian ng Diyos.

Lumaganap saImperyong Romano ang Kristiaynismo. Pinagmalupitan ng estadong Romano ang mga Kristiyano. Ginawa itong relihiyon ng estado sa panahon ni Theodosius the Great At pinigil ang iba pang relihiyon. Dahil sa pagkakaiba ng doktrina ng mga Kristiyano sa Silangan at Kanluran, nahati ang simbahan. Ang Constatinople ang sentro ng relihiyon ng Eastern Orthodox Church at ang Simbahang Katoliko Romano sa mga Kristiyano sa Kanluran.

1st Quarter Examination 2013 activity Adam Smith adjustment Agri/fishery agriculture Animal Production application aquaculture Araling Panlipunan Araling Panlipunan 8 Araling Panlipunan I0 Araling Panlipunan II Araling Panlipunan IV architec architect Art Arts Asia asin Assessment Matrix Assyrian Asya athletics AutoCAD Automotive Babylonian bakal Bar Exam Biology black pepper blogger blur BMI Calculator breed business camera cardiovascular career guide carpentry cattle cell cell differences cell membrane cell respiration chemical Chemical Engineer Chemistry Civil Engineering Climate code color control comelec Command Economy commercial crops common noun components computer computer software contemporary issues Continue Cookery copyright course cpa crawl Criminologist crop crops Cultural culture Curriculum Guide Curriculum Map cut flower demand dentistry desktop development Disaster Readiness Discipline displacement disposal dissertation distance docking Download dressmaking drone duck duck raising ducks e-class record Earth Ebolusyon Economics Edukasyon sa Pagpapakatao effectivesness electrical Electronics electronics engineer elementary elements engineer English English 10 entrepreneur entrepreneurship EPP Erectus ESP EsP 10 Estate Broker events exam examination exercise facebook comment farming feasibility study feed fertile crescent fiber fiber crops field File file formats File menu Filipino Filipino 9 fitness flexibility Food (fish) Processing Forest Forest conservation forest coservation forestry form Format forms fruits games garlic gas generator ginger give away Glycolysis Goat good manners google search Grade 1 Grade 10 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Handicraft hardware Harvesting hatching health Hebrew Hekasi heograpiya Hilagang Asya history Hittites Home Economics Homo sapiens Horticulture hot pepper Human Person ICT ICT II IFS image image window Imges imperyo increase index India indigenous Industrial Arts information integrated integrated farming system intracellular components java jobs jump K to 12 Kanlurang Asya kindergarten kinematics Kompetisyon kontinente kultura labor code labor law langis laptop latitude leadership1 learning learning materials lecture legumes LET life science link literacy literature location logo lokasyon longitude Magnus Effect magsasaka Mapeh Market Economy marketing Masonry material Math matter Mechanical Engineering media Medical Technologist memo menu menu bar mercury mesolitiko Mesopotamia metal Midwife Mixed Economy module monitor Monopsony monsoon Mother Tongue motion MTB muscular music neolitiko news noun gender noun plural nouns nursing board oil crop oligopoly onion online Oral Communication order P E P.E P.E. Paleolitiko palettes pananaw paniniwala parts of speech peanut peking periodic exam personal pharmacists phases Philosophy Phoenician photoshop physical Physical Education physical fitness Physician Physics Pilipinas Pisikal planting calendar plumber plyometric plyometric-exercise politics possessive noun poultry PRC press releases Principal's Test Reviewer principles Printing probability program promotion proper noun quail quails quarterly exam quartz Questionnaire questions quick fix raga Raising rasa reading record recycle recycled reference regions relihiyon research research paper Risk Reduction rock roots run salary scalar scanner schedule school calendar Science scientific notation secondary Senior High Sch Silangang Asya Social Studies society soybean spice Spice crops SSG states of matter Statistics stories structure sub menu submit article sukat Sumerian sunflower suplay supply system tala tanso Teachers Teaching Guide Technical Drafting Technical Evaluation term paper TESDA test Therapist thesis throws Timog Asya Timog Silangang Asya TLE TLE IV tool toolbox toolkit topic track and field Tradisyonal na Ekonomiya tungsten Unang Kabihasnan Unang Tao units UPCAT UST vector vegetable vermicomposting vermiculture vermiworms videos waste welcome welding wika workspace world worms writing yamang likas yamang mineral Yamang Tao zambia zinc